Index clipuri

Noul Cod de procedură civilă

 1. Regimul matrimonial
  (Ion Ilie Iordăchescu)
 2. Titlurile executorii în reglementarea noului Cod de procedură civilă
  (Evelina Oprina)
 3. Implicațiile practice ale NCPC în activitatea avocatului
  (Mircea Ursuța)
 4. Urmărirea silită imobiliară: schimbare de Cod. În bine sau în rău?
  (Bogdan Dumitrache)
 5. Aspecte despre procedurile speciale în noul Cod de procedură civilă - continuitate și noutate
  (Cristian Paul Lospa)
 6. Considerații cu privire la calea de atac a apelului în noul Cod de procedura civilă
  (Marcel Gavriș)
 7. Poprirea. Rolul instituţiilor din sistemul bancar în cadrul procedurii popririi
  (Ianfred Silberstein)

Noul Cod civil - perspective practice

 1. Modificări legislative în materia impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale
  (Mircea Dan Bob)
 2. Modificări legislative în materia impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale
  (Cristiana Crăciunescu)
 3. Executarea ipotecii
  (Evelina Oprina)
 4. Noul Cod civil din perspectiva Convenţiei Europene a Drepturilor Omului
  (Beatrice Ramașcanu)
 5. Transferul proprietății și riscul în contractul de vânzare-cumpărare potrivit noului Cod civil
  (Marcel Gavriș)
 6. Noutăţi în materia încredinţării şi întreţinerii copiilor minori de către părinţi
  (Cristi Dănileț)
 7. Pactul de opțiune.Promisiunea de vânzare.Dreptul de preemțiune
  (Andreea Popescu)
 8. Nulitatea în noul Cod civil
  (Gabriela Florescu)
 9. Răspunderea părinților pentru faptele copiilor lor minori în reglementarea noului Cod civil
  (Marius Șcheaua)
 10. Aplicații practice ale contractului de mandat potrivit noului Cod civil
  (Iolanda Boți)
 11. Noua reglementare a tutelei
  (Dan Lupașcu)
 12. Relațiile financiar bancare în reglementarea noului Cod civil
  (Vasile Nemeș)
 13. Răspunderea civilă contractuală în domeniul dreptului muncii
  (Răzvan Vasiliu)

Înregistrări video

Conferința „Noul Cod de procedură civilă”

Sala Roma, Auditorium Pallady - București, 29-30 mai 2012

Conferința „Noul Cod civil - perspective practice”

Aula Magna, Universitatea Titu Maiorescu - București, 20-21 septembrie 2011

Alte seminarii & conferințe

Noul Cod civil - Institutul Național al Magistraturii, București, 8-9 septembrie 2011